Kitap Baskı Fiyatı Hesapla Kitap Başvurusu Yap Alo Bilgi: 0 552 469 52 50ÜYE GİRİŞİSEPETİM
Üye Girişi
Giriş
Beni Hatırla
Yeni Üyelik Kaydı
Hizmetlerimizden faydalanmak ve kayıtlı üye olmak için başvuru yapın.
Hemen Üye Ol
Üyelik Hizmetleri
AnasayfaKitap Baskı Soruları

Sıkça Sorulan Sorular

Sözleşme örneğinizi görebilir miyim?

KİTKİTAP BASIM-YAYIN-DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

 


1.Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

1.1. Hizmeti Alan (Yazar): 

1.2. Hizmeti Veren (Yayınevi): Tilki Kitap Yayınevi, Kültür Bakanlığı Yayıncı Sertifika No: 28740

1.3. Sözleşmenin Konusu:  İşbu sözleşme telif hakkı Yazara ait veya telif hakları Yazar tarafından yasal olarak alınmış olan eserin Tilki Kitap Yayınevi tarafından basım, satış, dağıtım ve ödeme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. “Eser” kelimesiyle, yayınlanmamış, yayınlanması planlanan ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir. Sözleşmede "Eser" olarak anılacaktır.

Bu sözleşmede belirlenen maliyet,eserin baskıya kadar olan hazırlık aşaması için belirlenen maliyetdir. Yayınevi tüm baskıları ücretsiz olarak yapmayı ve sürecin hiçbir aşamasında hiçbir sebeple yazardan ek ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

 

2. Baskı Öncesi İşlemler

2.1. Sözleşme Aşaması; Yayınevi iş bu metindeki sözleşmeyi yazara sunmuştur. Yazar kendisine yayınevi tarafından kaşeli ve imzalı gönderilen iki kopya sözleşmeden birini kendine saklar; öteki kopyasının her sayfasını imzalayarak Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirtilen firma adresine  gönderir.

2.2. Maliyet Aşaması: Yazar, sözleşmenin imzalanmasıyla tespit edilen maliyeti sistem üzerinden kredi kartı ile veya Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirttiği banka hesabına gönderir.
 

2.3. ISBN ve Bandrol Aşaması: Yayınevi, Kültür Bakanlığına yazarın kaydını yaparak esere ait ISBN numarasını alır kitabın arka kapağında bu numarayı yayınlar. Akabinde basılan her kitabın arka kapağında YAYFED (Yayıncılar Federasyonu) tarafından verilen eşsiz seri numarasına sahip bir bandrol olmasını sağlar.

2.4. Editöryel Aşama: Yayınevi editörleri vasıtasıyla Eseri imla kuralları ve yazım hataları yönünden ayrıntılı olarak inceler ve düzeltmeler yapar. Editasyon yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve mizanpaj çalışmasına geçilir. Editasyon ve son okuma revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.
 

2.5. Mizanpaj Aşaması: Yayınevi, mizanpaj çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve kapak çalışmasına geçilir. Mizanpaj revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.

2.6. Kapak Aşaması: Yayınevi, kapak çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve baskı aşamasına geçilir. Kapak çalışması revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.

2.7. Baskı Aşaması: Yayınevi, bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen özellikler ile baskının yapılmasını sağlar.

2.8. Baskı Süresi ve Adedi: Yayınevi; yazarın ödemeyi tamamlayıp, basım için esere onay verdiği günden itibaren en geç 45 iş günü içerisinde eserin basılmasını sağlar. Baskı sayısı ilk baskı için bin adete kadar gerçekleştirilir. Yayınevi baskı izni aldığı kadar sayıdaki kitabı (ilk baskı için bin adet izin alınır) bir defada hepsini veya belirlediği adetlerde basma hakkına sahiptir.  

2.9. İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: Yayınevi, ilk bin adet baskıdan sonraki her baskıda bandrol alımı için yazardan imzalı Mali Hakların Devri Sözleşmesi alır. Böylece yayınevi, her bandrol alımından yazarın izni ile bilgi sahibi olmasını sağlar, alınan resmi bandrol evraklarını yazara sunar. Yazardan habersiz kitap basımı yapmaz.

 

3. Baskı Sonrası İşlemler

3.1. Resmi Yükümlülükler: Yayınevi yasal yükümlülük gereği ilk baskısı yapılan her eserden altı adedini Derleme Müdürlüğüne ve  altı adedini de yine yasal yükümlülük gereği matbaaya teslim eder. İki adedini ise Yayınevi arşivinde tutar.

3.2. Tanıtım ve Satış: Yayınevi anlaşmalı olduğu dağıtım firmalarına eserin satışta ve stoklarda olduğunu bildirir ve tanıtım bülteni gönderir. Yayınevi dağıtım ve satış firmalarının/web sitelerinin aksaklıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.
 

3.3. Yazar Paneli: Yayınevi, yazarın eser satışlarını takip edebilmesi için yayınevinin  internet sitesindeki panelden kullanıcı adı ve şifre tayin eder. Yayınevi panelde sunulan bilgilerin fatura bilgileri ve depodaki eser sayısı ile birebir doğru olduğunu garanti etmektedir. Yayınevi yazarın talep etmesi üzerine gerek kesilen faturaların tamamını gerekse depodaki eserlerin sayımını yazarın kontrol etmesine imkân tanımak zorundadır.

3.4. Telif Ödemesi: Yayınevi, eser satışı bin adedi geçtikten sonraki her bir satış için esere kestiği fatura tutarından katma değer vergisi düşülerek yazara bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemesi yapar.Telif ödemesi her bin adet satıştan sonra toplu şekilde ve Türk Lirası üzerinden nakit olarak yazarın bu sözleşmede beyan ettiği hesap numarasına ödenir.

 

4. Diğer Hususlar

4.1. Yazarın Kendi Kitabını Satın Alması: Yayınevi, yazarın kendi kitabını satın alması talebinde etiket fiyatı üzerinden bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen ıskontoyu yapmayı kabul eder.

4.2. Baskı Süresi ve Çeşidi:  Bu sözleşmede belirtilen tarih itibariyle bir yıl içerisinde bin adet satışa ulaşan kitaplar için yayınevi yazara ömür boyu kitabını ücretsiz basmayı ve yine bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemeyi garanti eder. 

4.3. Yazarın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Yazar, bu sözleşmeyi istediği anda feshederek eserin tüm telifini kendinde saklı tutar. Yazar sözleşmeyi bin adet eserin satışından sonra feshedecek olursa Yayınevi bin adetten sonra satılan her eser için bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen telif ücretini yine bu sözleşmenin 3.4. Maddesine uygun olarak ödemek mecburiyetindedir. Yazar sözleşmeyi bin adet eserin satışından önce feshedecek olursa yayınevi bin adede kadar basım-yayın-dağıtım hakkını kullanır fakat bundan sonra yeni baskıya giremez, yazara herhangi bir ödeme yapmaz.Yazar sözleşmeyi baskıdan önceki işlemler esnasında feshedecek olursa yayınevi çalışmayı durdurur, baskıya girmez; o ana kadar yazar tarafından yapılan ödemeler o ana kadar yapılan çalışmaların bedeli olarak faturalandırılır ve yazara iade edilmez.

4.4. Yayınevinin  Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Eserin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir  yıl içerisinde toplam satış rakamının bin adeti geçmemesi durumunda Yayınevi bu sözleşmeyi, yine bu sözleşmenin 4.2.  ve 4.3.  maddelerinde belirtilen esasları uygulayarak  fesheder. Yayınevi iş bu sözleşmeyi, sözleşme tarihinden itibaren bir  yıl içerisinde tek taraflı feshetme durumunda yazara yaptığı tüm ödemeleri iade eder.
 

4.5. Etiket Fiyatı: Eser etiket fiyatı sayfa sayısına göre yayınevi tarafından belirlenir.

 

5. Yazar Yükümlülükleri

5.1. Yazar, yayınevine gönderdiği eserin ve eser içerisinde, kapağında kullanılan her türlü içeriğin gerçek sahibi olduğunu ya da yasal mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul etmektedir.

5.2. Yazar, yayınevine eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici suç unsuru içeren içeriğin yer almadığını ve eserin yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmektedir. Eserin içeriği ile ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda tüm hukuki sorumluluk yazara aittir.

5.4. Yazarın onay verdiği editasyon, mizanpaj ve kapak tasarım çalışmalarında baskıdan sonra farkedilebilecek hukuki ve teknik hatalar yazar sorumluluğundadır.

5.3. Yazar sözleşmede belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul etmektedir.

 

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. Yazarın bu sözleşmede beyan ettiği ve yayınevinin e-posta ve internet site adreslerindeki yazışmalar sözleşmede belirtilen hizmetlerin verilmesinde esas kabul edilecektir.
 

6.2. Sözleşmede tarafların beyan ettiği iletişim bilgileri dikkate alınacaktır. Taraflar değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

6.3. İletişim eksikliğı veya aksaklığına sebep vermemek maksadıyla yalnızca bu sözleşmede beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yazılı yapılan iletişim geçerli sayılacaktır. (Telefon görüşmesi, sms, whatsapp veya diğer uygulamalardan yapılacak iletişim hukuken geçersiz sayılacağından tüm iletişimin e-posta üzerinden yapılması önem arz etmektedir.)

6.4. İşbu sözleşmedeki hususlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.


7. Hizmet Detayları 
 

 

7.1. Yazarın Kişisel Bilgileri

 

 

 

Adı, Soyadı

:

 

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

 

Doğum Tarihi

:

 

 

Telefon Numarası

:

 

 

E-posta Adresi

:

 

 

Banka Adı

:

 

 

Banka Hesap Adı 

:

 

 

IBAN Numarası 

:

 

 

İkametgah Adresi

:

 

 

 

 

 

 

7.2. Eserin Teknik Detayları

 

 

 

Eserin Adı

:

 

 

Eser Alt Başlık

:

 

 

Yazar Mahlası

:

 

 

Eser Boyutu

:

135mm * 195mm

 

İç Kağıt Türü

:

Enso

 

İç Kağıt Gramajı

:

60

 

İç Kağıt Renk

:

Siyah Beyaz

 

Kapak Kağıt Türü

:

Amerikan Bristol

 

Kapak Kağıt Gramaj

:

240

 

Kapak Kağıdı Renk

:

Renkli

 

Cilt Türü

:

Amerikan Cilt

 

Genel Font

:

Minion Pro

 

Asgari Punto

:

11

 

 

 

 

 

7.3. Hizmet Detayları

 

 

 

Yazar Paneli

:

Var

 

Redaksiyon Hizmeti  

:

Var

 

Son Okuma Hizmeti

:

Var

 

Mizanpaj Tasarımı 

:

Var

 

Kapak Tasarımı

:

Var

 

ISBN 

:

Var

 

Bandrol

:

Var

 

Yazara Verilecek Eser Sayısı

:

5 Adet

 

Yazara Ödenecek Telif Oranı

:

%50

 

 

 

 

 

7.4. Sözleşme Tutarı

:

  Toplam KDV DAHİL ......................... TL 'dir.

 

 

 

 

 

7.5.Yayınevi Bilgileri

 

 

 

Ticari Ünvan

:

Tilki Kitap Yayınevi Sümeyye Çelik

 

İşletme Türü

:

Şahıs Üzerine Kurulu İşletme

 

Vergi Dairesi/Numarası

:

Alemdağ Vergi Dairesi / 25799505192

 

Yayıncı Sertifikası

:

Kültür Bakanlığı / 28740

 

Ticaret Odası/Numarası

:

İstanbul Ticaret Odası / 880295 

 

Banka Bilgileri

:

Garanti Bankası / Küçükbakkalköy Şubesi / 769
 

 

Banka Hesap Adı

:

SÜMEYYE ÇELİK

 

Banka Hesap Numarası

:

769 / 6296320

 

Banka IBAN Numarası

:

TR50 0006 2000 7690 0006 2963 20

 

Telefon No

:

0850 304 22 03 - 0553 187 32 61

 

E-posta Adresi

:

iletisim@tilkikitap.com

 

İnternet Sitesi

:

www.tilkikitap.com

 

İşletme Adresi

:

Meclis Mah. Atatürk Cad. Turan Sok. No:36 PK: 34785 - Sancaktepe / İstanbul


 

 

8. Son Hüküm

8 (SEKİZ)  ana maddeden oluşan işbu sözleşme  ............. tarihinde her iki tarafça okunarak 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

 

Yayınevinizin kitap basımı hakkındaki işleyişi nasıldır?Birkaç şiirimi, birkaç hikayemi veya kitabımdan birkaç bölümü gönderdim inceleyerek değerlendirme yapabilir misiniz?Kitap dosyamı size gönderdikten ne kadar süre sonra bana dönüş yaparsınız?Dosya değerlendirmesi nasıl yapılmaktadır, her dosya kabul edilmekte midir? Kitabımın basımı için işlemlere başlamak istiyorum, süreç nasıl ilerleyecek?Kitap dosyamı nasıl göndermem gerekir?Başvuru yapmak için dosyamı yayınevinize göndermek istiyorum, fakat yazdıklarımın çalınmasından endişe ediyorum, ne yapmalıyım?Yazdıklarımı bilgisayar ortamına aktarmadım, nasıl başvuru yapabilirim?Kitabımın hangi türe girdiğini bilemiyorum, ne yapmalıyım?Kitap dosyamda fotoğraf ve resimler var, ne yapmalıyım?Kitabımın kaç sayfa tuttuğunu nasıl öğrenebilirim?Kitap kapağı için aklımda tamamen kendime ait bir tasarım var. Bunu çizebilir misiniz?Kitap kapağı için görsel seçimini nereden yapabilirim?Kitap kapağında benim çizdiğim veya çektiğim görseli kullanabilir miyim?Kitabımı baskı için yayınevinize teslim ettiğimde kitabımın telifi size mi geçmiş oluyor?Kitabım için 13,5x19,5 ölçülerinin dışında bir ölçü kullanabilir miyim?Yurtdışında veya İstanbul dışında yaşıyorum, sözleşmeler için Yayınevine gelmem gerekiyor mu? Kitabımın editasyon, dizgi, kapak tasarımı işlemlerini ben sağladım. Sadece baskı yapılıp bana teslim edilmesini istiyorum. Bu mümkün mü?Kitabımda kimlikteki ismimden farklı bir isim kullanabilir miyim?
Tilki Kitap web sitesi interaktif olarak yazalarımızın kitap ve hizmetleri hakkında tüm işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde yönetmesini sağlar. Tilki Kitap Yayınevi sayesinde kitaplarınızı dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz.
©2008 - 2019, Tilki Kitap Yayınevi
Ticaret Sicil No: 666496
Kitap Şeyleri ortak iştirakidir.

İletişim Bilgileri

Tilki Kitap
Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi, Dinç Sokak, No:25, Er Plaza İş Merkezi, K:1, D:2, Şerifali/Ümraniye/İstanbul

M. Hizmetleri : 0 552 469 52 50
Fax               : 0 850 304 22 03
Telefon         : 0 850 304 22 03
E-Posta        : info@tilkikitap.com
Web             : www.tilkikitap.com

Numaranızı Yazın Sizi Arayalım

0%