+90 549 654 72 54 +90 549 654 72 54 kitap@matbumedya.com
Kitap Çıkarmak-Kitap Bastırmak-Kitap Yayımlamak
ARA
SEPETİM
KİTAPLARIMIZYAZARLARIMIZBAŞVURU YAPYARDIM KONULARIÜYE GİRİŞİİLETİŞİM
Sıkça Sorulan Sorular
SIKÇA SORULAN SORULAR

Sözleşme Örneğinizi Görebilir miyim?

KİTAP BASIM-YAYIN-DAĞITIM SÖZLEŞMESİ

 

1.Taraflar ve Sözleşmenin Konusu

1.1. Hizmeti Alan (Yazar):

1.2. Hizmeti Veren (Yayınevi): Tilki Kitap Yayınevi, Kültür Bakanlığı Yayıncı Sertifika No: 28740

1.3. Sözleşmenin Konusu:  İşbu sözleşme telif hakkı Yazara ait veya telif hakları Yazar tarafından yasal olarak alınmış olan eserin Tilki Kitap Yayınevi tarafından basım, satış, dağıtım ve ödeme esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. “Eser” kelimesiyle, yayınlanmamış, yayınlanması planlanan ve/veya yayınlanmış olan dosya kastedilmektedir. Sözleşmede "Eser" olarak anılacaktır.

Bu sözleşmede belirlenen maliyet,eserin baskıya kadar olan hazırlık aşaması için belirlenen maliyetdir. Yayınevi tüm baskıları ücretsiz olarak yapmayı ve sürecin hiçbir aşamasında hiçbir sebeple yazardan ek ücret talep etmeyeceğini taahhüt eder.

 

2. Baskı Öncesi İşlemler

2.1. Sözleşme Aşaması; Yayınevi iş bu metindeki sözleşmeyi yazara sunmuştur. Yazar kendisine yayınevi tarafından kaşeli ve imzalı gönderilen iki kopya sözleşmeden birini kendine saklar; öteki kopyasının her sayfasını imzalayarak Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirtilen firma adresine  gönderir.

2.2. Maliyet Aşaması: Yazar, sözleşmenin imzalanmasıyla tespit edilen maliyeti sistem üzerinden kredi kartı ile veya Yayınevinin bu sözleşmenin 7.5. Maddesinde belirttiği banka hesabına gönderir.

2.3. ISBN ve Bandrol Aşaması: Yayınevi, Kültür Bakanlığına yazarın kaydını yaparak esere ait ISBN numarasını alır kitabın arka kapağında bu numarayı yayınlar. Akabinde basılan her kitabın arka kapağında YAYFED (Yayıncılar Federasyonu) tarafından verilen eşsiz seri numarasına sahip bir bandrol olmasını sağlar.

2.4. Editöryel Aşama: Yayınevi editörleri vasıtasıyla Eseri imla kuralları ve yazım hataları yönünden ayrıntılı olarak inceler ve düzeltmeler yapar. Editasyon yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve mizanpaj çalışmasına geçilir. Editasyon ve son okuma revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.

2.5. Mizanpaj Aşaması: Yayınevi, mizanpaj çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve kapak çalışmasına geçilir. Mizanpaj revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.

2.6. Kapak Aşaması: Yayınevi, kapak çalışması yapılan dosyayı elektronik ortamda yazara sunarak onayını alır ve baskı aşamasına geçilir. Kapak çalışması revize talebi Yazar tarafından azami iki defa istenebilir.

2.7. Baskı Aşaması: Yayınevi, bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen özellikler ile baskının yapılmasını sağlar.

2.8. Baskı Süresi ve Adedi: Yayınevi; yazarın ödemeyi tamamlayıp, basım için esere onay verdiği günden itibaren en geç 45 iş günü içerisinde eserin basılmasını sağlar. Baskı sayısı ilk baskı için beş yüz adete kadar gerçekleştirilir. Yayınevi baskı izni aldığı kadar sayıdaki kitabı (ilk baskı için beş yüz adet izin alınır) bir defada hepsini veya belirlediği adetlerde basma hakkına sahiptir.  

2.9. İlk Baskıdan Sonraki Baskılar: Yayınevi, ilk beş yüz adet baskıdan sonraki her baskıda bandrol alımı için yazardan imzalı Mali Hakların Devri Sözleşmesi alır. Böylece yayınevi, her bandrol alımından yazarın izni ile bilgi sahibi olmasını sağlar, alınan resmi bandrol evraklarını yazara sunar. Yazardan habersiz kitap basımı yapmaz.

 

3. Baskı Sonrası İşlemler

3.1. Resmi Yükümlülükler: Yayınevi yasal yükümlülük gereği ilk baskısı yapılan her eserden altı adedini Derleme Müdürlüğüne ve  altı adedini de yine yasal yükümlülük gereği matbaaya teslim eder. İki adedini ise yayınevi arşivinde tutar.

3.2. Tanıtım ve Satış: Yayınevi anlaşmalı olduğu dağıtım firmalarına eserin satışta ve stoklarda olduğunu bildirir ve tanıtım bülteni gönderir. Yayınevi dağıtım ve satış firmalarının/web sitelerinin aksaklıklarından dolayı sorumlu tutulamaz.

3.3. Yazar Paneli: Yayınevi, yazarın eser satışlarını takip edebilmesi için yayınevinin  internet sitesindeki panelden kullanıcı adı ve şifre tayin eder. Yayınevi panelde sunulan bilgilerin fatura bilgileri ve depodaki eser sayısı ile birebir doğru olduğunu garanti etmektedir.

3.4. Telif Ödemesi: Yayınevi, eser satışı beş yüz adedi geçtikten sonraki her bir satış için esere kestiği fatura tutarından katma değer vergisi düşülerek yazara bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemesi yapar.Telif ödemesi her beş yüz adet satıştan sonra toplu şekilde ve Türk Lirası üzerinden nakit olarak yazarın bu sözleşmede beyan ettiği hesap numarasına ödenir.

 

4. Diğer Hususlar

4.1. Yazarın Kendi Kitabını Satın Alması: Yayınevi, yazarın kendi kitabını satın alması talebinde etiket fiyatı üzerinden bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen iskontoyu yapmayı kabul eder.

4.2. Baskı Süresi ve Çeşidi:  Bu sözleşmede belirtilen tarih itibariyle bir yıl içerisinde beş yüz adet satışa ulaşan kitaplar için yayınevi yazara ömür boyu kitabını ücretsiz basmayı ve yine bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen oranda telif ödemeyi garanti eder. 

4.3. Yazarın Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Yazar, bu sözleşmeyi istediği anda feshederek eserin tüm telifini kendinde saklı tutar. Yazar sözleşmeyi beş yüz adet eserin satışından sonra feshedecek olursa Yayınevi beş yüz adetten sonra satılan her eser için bu sözleşmenin 7. Maddesinde Hizmet Detayları başlığının altında belirtilen telif ücretini yine bu sözleşmenin 3.4. Maddesine uygun olarak ödemek mecburiyetindedir. Yazar sözleşmeyi beş yüz adet eserin satışından önce feshedecek olursa yayınevi beş yüz adede kadar basım-yayın-dağıtım hakkını kullanır fakat bundan sonra yeni baskıya giremez, yazara herhangi bir ödeme yapmaz.Yazar sözleşmeyi baskıdan önceki işlemler esnasında feshedecek olursa yayınevi çalışmayı durdurur, baskıya girmez; o ana kadar yazar tarafından yapılan ödemeler o ana kadar yapılan çalışmaların bedeli olarak faturalandırılır ve yazara iade edilmez.

4.4. Yayınevinin  Sözleşmeyi Feshetme Hakkı: Eserin, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren bir  yıl içerisinde toplam satış rakamının beş yüz adeti geçmemesi durumunda Yayınevi bu sözleşmeyi, yine bu sözleşmenin 4.2.  ve 4.3.  maddelerinde belirtilen esasları uygulayarak  fesheder. Yayınevi iş bu sözleşmeyi, sözleşme tarihinden itibaren bir  yıl içerisinde tek taraflı feshetme durumunda yazara yaptığı tüm ödemeleri iade eder.

4.5. Etiket Fiyatı: Eser etiket fiyatı sayfa sayısına göre yayınevi tarafından belirlenir.

 

5. Yazar Yükümlülükleri

5.1. Yazar, yayınevine gönderdiği eserin ve eser içerisinde, kapağında kullanılan her türlü içeriğin gerçek sahibi olduğunu ya da yasal mülkiyet haklarını elinde bulundurduğunu kabul etmektedir.

5.2. Yazar, yayınevine eserin içerisinde üçüncü şahısların kişilik haklarını zedeleyici suç unsuru içeren içeriğin yer almadığını ve eserin yasal sorumluluğunun kendisine ait olduğunu taahhüt etmektedir. Eserin içeriği ile ilgili yasal sorunların ortaya çıkması durumunda tüm hukuki sorumluluk yazara aittir.

5.4. Yazarın onay verdiği editasyon, mizanpaj ve kapak tasarım çalışmalarında baskıdan sonra farkedilebilecek hukuki ve teknik hatalar yazar sorumluluğundadır.

5.3. Yazar sözleşmede belirtilen tüm hususları eksiksiz kabul etmektedir. 

6. Uyuşmazlıkların Çözümü

6.1. Yazarın bu sözleşmede beyan ettiği ve yayınevinin e-posta ve internet site adreslerindeki yazışmalar sözleşmede belirtilen hizmetlerin verilmesinde esas kabul edilecektir.

6.2. Sözleşmede tarafların beyan ettiği iletişim bilgileri dikkate alınacaktır. Taraflar değişiklikleri yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.

6.3. İletişim eksikliğı veya aksaklığına sebep vermemek maksadıyla yalnızca bu sözleşmede beyan edilen e-posta adresleri üzerinden yazılı yapılan iletişim geçerli sayılacaktır. (Telefon görüşmesi, sms, whatsapp veya diğer uygulamalardan yapılacak iletişim hukuken geçersiz sayılacağından tüm iletişimin e-posta üzerinden yapılması önem arz etmektedir.)

6.4. İşbu sözleşmedeki hususlardan doğabilecek uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

7. Hizmet Detayları 

 

 

7.1. Yazarın Kişisel Bilgileri

 

 

 

     

Adı, Soyadı

:

 

 

 

T.C. Kimlik Numarası

:

 

 

 

Doğum Tarihi

:

 

 

 

Telefon Numarası

:

 

 

 

E-posta Adresi

:

 

 

 

Banka Adı

:

 

 

 

Banka Hesap Adı 

:

 

 

 

IBAN Numarası 

:

 

 

 

İkametgah Adresi

:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Eserin Teknik Detayları

 

 

 

 

Eserin Adı

:

 

 

 

Eser Alt Başlık

:

 

 

 

Yazar Mahlası

:

 

 

 

Eser Boyutu

:

 

 

 

İç Kağıt Türü

:

 

 

 

İç Kağıt Gramajı

:

 

 

 

İç Kağıt Renk

:

 

 

 

Kapak Kağıt Türü

:

 

 

 

Kapak Kağıt Gramaj

:

 

 

 

Kapak Kağıdı Renk

:

 

 

 

Cilt Türü

:

 

 

 

Genel Font

:

 

 

 

Asgari Punto

:

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3. Hizmet Detayları

 

 

 

 

Yazar Paneli

:

Var

 

 

Redaksiyon Hizmeti  

:

Var

 

 

Son Okuma Hizmeti

:

Var

 

 

Mizanpaj Tasarımı 

:

Var

 

 

Kapak Tasarımı

:

Var

 

 

ISBN 

:

Var

 

 

Bandrol

:

Var

 

 

Yazara Verilecek Eser Sayısı

:

10 Adet + {extraKitapSayisi}

 

 

Yazara Ödenecek Telif Oranı

:

%50

 

 

 

 

 

 

 

7.4. Sözleşme Tutarı

:

  Toplam KDV DAHİL .........................  TL 'dir.

 

 

 

 

 

 

 

7.5.Yayınevi Bilgileri

 

 

 

 

Ticari Ünvan

:

Tilki Kitap Yayınevi Sümeyye Çelik

 

 

İşletme Türü

:

Şahıs Üzerine Kurulu İşletme

 

 

Vergi Dairesi/Numarası

:

Alemdağ Vergi Dairesi / 25799505192

 

 

Yayıncı Sertifikası

:

Kültür Bakanlığı / 28740

 

 

Ticaret Odası/Numarası

:

İstanbul Ticaret Odası / 880295 

 

 

Banka Bilgileri

:

Vakıfbank, Küçükbakkalköy Şubesi

 

 

Banka Hesap Adı

:

Sümeyye Çelik

 

 

Banka Hesap Numarası

:

Şube Kodu: 442 Hesap Numarası: 158007297949568

 

 

Banka IBAN Numarası

:

TR75 0001 5001 5800 7297 9495 68

 

 

Telefon No

:

+90 549 654 72 54

 

 

E-posta Adresi

:

info@tilkikitap.com

 

 

İnternet Sitesi

:

www.tilkikitap.com

 

 

İşletme Adresi

:

Çamlık Mahallesi, İkbal Caddesi, Dinç Sokak, No:25, Er Plaza İş Merkezi, D:2 PK:34774 Şerifali/Ümraniye/İstanbul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Son Hüküm

 

8 (SEKİZ)  ana maddeden oluşan işbu sözleşme {sozlesme_tarihi} tarihinde her iki tarafça okunarak 2 (iki) nüsha olarak imzalanmıştır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yayınevinizin kitap basımı hakkındaki işleyişi nasıldır?Birkaç şiirimi, birkaç hikayemi veya kitabımdan birkaç bölümü gönderdim inceleyerek değerlendirme yapabilir misiniz?Kitap dosyamı size gönderdikten ne kadar süre sonra bana dönüş yaparsınız?Kitap basımı için gönderilen dosyalar nasıl bir değerlendirmeden geçiyor? Kitabımın basımı için işlemlere başlamak istiyorum, süreç nasıl ilerleyecek?Kitap dosyamı nasıl göndermem gerekir?Başvuru yapmak için dosyamı yayınevinize göndermek istiyorum, fakat yazdıklarımın çalınmasından endişe ediyorum, ne yapmalıyım?Yazdıklarımı bilgisayar ortamına aktarmadım, nasıl başvuru yapabilirim?Kitabımın hangi türe girdiğini bilemiyorum, ne yapmalıyım?Kitap dosyamda fotoğraf ve resimler var, ne yapmalıyım?Kitabımın kaç sayfa tuttuğunu nasıl öğrenebilirim?Kitap kapağı için aklımda tamamen kendime ait bir tasarım var. Bunu çizebilir misiniz?Kitap kapağı için görsel seçimini nereden yapabilirim?Kitap kapağında benim çizdiğim veya çektiğim görseli kullanabilir miyim?Kitabımı baskı için yayınevinize teslim ettiğimde kitabımın telifi size mi geçmiş oluyor?Kitabım için 13,5x19,5 ölçülerinin dışında bir ölçü kullanabilir miyim?Yurtdışında veya İstanbul dışında yaşıyorum, sözleşmeler için Yayınevine gelmem gerekiyor mu? Kitabımın editasyon, dizgi, kapak tasarımı işlemlerini ben sağladım. Sadece baskı yapılıp bana teslim edilmesini istiyorum. Bu mümkün mü?Kitabımda kimlikteki ismimden farklı bir isim kullanabilir miyim?Kitabımda resmi unvanımı kullanabilir miyim
En Çok Tercih Edilen YayıneviEn Çok Dosya Gönderilen Yayınevi
0%